Medlemsavgift 2011

15 januari, 2011 av Admin

Runt årsskiftet nåddes vi av beskedet att Idrottsförvaltningen skulle spara 10 miljoner på föreningsstödet i år, som en följd av detta hölls en extra kårstämma i samband med Planeringshelgen i januari där beslut togs om en del förändringar av avgiften för att klara av bidragsnedskärningarna.

En aktiv kampanj från föreningslivet och medierna medförde att politikerna beslutade att inte sänka bidragen för detta år, dock är fortfarande målsättningen att utreda och förändra bidragen på sikt.

Som en följd av detta ser vi i Kårstyrelsen inte att vi ska återgå till gamla medlemsavgifter då framtiden fortfarande är osäker och vi har behov att fylla på våra reserver inför framtiden.

Tänk på att det är viktigt att betala medlemsavgifterna så fort som möjligt, det är genom betalningen som medlemskapet bekräftas.

Medlemsavgifterna för vårterminen är enligt följande:

Första terminen oavsett åldersgrupp
Nytt för i år är att vi inför en ”prova på avgift” på 120 kr första terminen. Syftet är att minska tröskeln för nya scouter att prova på vår verksamhet och snabbt få in dem i medlemsregistret så att till exempel deras försäkring börjar gälla. Detta är ett system som Scoutkåren Gustaf Vasa – Bredäng har infört med gott resultat.

Ordinarie medlemsavgift
Spårar-, upptäckar- och äventyrarscouter betalar 400 kr/termin.

Flerscoutsrabatt
För familjer med många barn i scoutkåren inför vi en flerscoutsrabatt för spårar, upptäckar- och äventyrarscouter:
Första scouten betalar 400 kr/termin som vanligt, andra scouten betalar 300 kr/termin, tredje scouten betalar 200 kr/termin och ytterligare scouter betalar 120 kr/termin.

Utmanarscouter
Utmanarscouter betalar 200 kr/termin

Ledaravgift
Roverscouter och scoutledare betalar 120 kr/termin.

Carl Bjelksjö
Kårordförande