EH-WSJ-20110803-2525-_ANT9276

Avdelningar

Du kan börja i Scouterna samtidigt som andra klass, anledningen till att vi följer skolans indelning är för att man ska kunna vara med samma kompisar i Scouterna som man har i skolan. Du börjar som spårarscout och sedan blir du upptäckarscout, äventyrarscout, utmanarscout och roverscout.

Åldergrupperna delas upp på ett naturligt sätt som följer barns och ungas utveckling. Alla utvecklas i olika takt och för att stödja barn och unga i sin utveckling finns en flexibilitet inbyggd i åldersindelningen. Själva scoutverksamheten börjar från 8 år, när barn på ett effektivt sätt kan jobba med scoutmetoden som en helhet.

Läs mer om de olika åldersgrupperna, våra avdelningar och lag genom att välja i menyn.