Palladium 2018 deltagare

Om Kåren

Önsbergs Scoutkår är en ideell förening för barn och ungdomar i åldrarna 8 år och uppåt.
Scoutkåren bedriver verksamhet fem dagar i veckan och medlemsantalet är över 300.

Kåren är ansluten till Stockholms Scoutdistrikt och Scouterna och därigenom till de två världsförbunden WOSM och WAGGGS.
Verksamheten är uppdelad i avdelningar som följer Scouternas åldersgrupper, läs mer om de under Avdelningar.
Kårens halsduksfärg är tomteröd. Vi håller till i stadsdelen Aspudden i Stockholm.

Medlemsstatistik (1985-2018)

Historia

Den 8 december 1957 samlades en skara framsynta Aspuddenbor för att bilda vår scoutkår. Scoutkåren bildades genom att man delade Gröndals Scoutkår (numera S:t Sigfrids Scoutkår) i två. Man antog namnet Hägerstens Scoutkår.
Egentligen bildade man två kårer för tre år senare så ville flickor vara med, pojkar och flickor fortfarande uppdelade i två förbund på den tiden. Men nya vindar blåste dock i Scoutsverige och redan från början hade man gemensam styrelse. I samband med förbundsammanslagningen senare på 60-talet torde Hägerstenskårerna följt efter.
Efter ett antal år insåg efter några år att namnet inte var särskilt praktiskt då Hägersten är stort. Örnsberg fick bli det nya namnet, ett namn med mer lokal förankring. Under de första åren stabiliserades verksamheten. Lägerförråd m.m. byggdes upp. Lokalfrågan var alltid en stor fråga och kom slutligen till sin lösning hösten 1993 då kåren, efter egenhändig upprustning, fick disponera Rotundan. Ett annat viktigt märkesår är 1970 då vår utfärdsstuga Ådalen togs i bruk. Eldsjälen bakom utfärdsstugan var Elsy Aldebrant.
2017 kunde kåren fira sitt 60-årsjubileum samtidigt som Scouternas 110-årsjubileum.