Kårstämma 2014

24 augusti, 2014 av Admin

Det är dags för årlig kårstämma i Örnsbergs Scoutkår.
På stämman diskuteras punkter som rör hela kåren, därför är det viktigt att så många som möjligt dyker upp. Är det någonting du vill förändra i kåren är det en gyllene möjlighet att göra din röst hörd!

Tid och plats
Söndagen den 21 september i vår scoutgård Rotundan på Hövdingagatan 22 i Aspudden från klockan 16 och framåt.
Mötet beräknas ta mellan två och fyra timmar inklusive paus.
Under mötet bjuder kåren på middag! För att kunna planera in inköp av mat till alla vill vi veta ungefär hur många som kommer. Vi behöver också veta om eventuell specialkost.

Dagordning
1. Val av mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
3. Justering av röstlängden.
4. Val av två protokolljusterare.
5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.
6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt
revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår.
7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt
kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsår.
8. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman
10. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande
verksamhetsåret.
11. Val av kårordförande och vice kårordförande.
12. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen.
13. Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er).
14. Val av valberedning.
15. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med
kårstämman samt val av suppleanter för dessa.
16. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt val av suppleanter för dessa.

Vill du ta upp någonting på mötet? Om du har någon fråga du vill att vi diskuterar kring och besluta så ska vi självklart göra det. För att ta upp en fråga bör du skriva en motion. En motion är helt enkelt ett speciellt sätt att formulera ett förslag så att det är enklare att besluta kring. Vill du ha hjälp med att formulera en motion hjälper vi i styrelsen gärna till!

Motionsstopp
Alla motioner måste vara styrelsen tillhanda den 14e september.

Frågor
Undrar du över någonting, eller är det någonting som verkar oklart? Hör gärna av dig till kårordförande Carl!

Anmälan för mat
Sker via telefon, sms, e-mail eller via facebookevenemanget, till Carl.

Välkommen önskar kårstyrelsen!