Elsy Alderbrant

14 oktober, 2019 av Admin

En av kårens hedersmedlemmar, Elsy Alderbrant har lämnat oss, hon blev 92 år.
Elsy började som ledare i kårens tidiga år på sextiotalet för vargungarna som Akela,
motvarande AL i spårarscouter idag.
Förutom avdelningsledare har hon bland annat varit kårsekreterare, basaransvarig,
skinklottsansvarig och mycket mer. Vi hyrde en utfärdsstuga på Värmdö, Skäggaborg,
men när hyreskontraktet gick ut var hon den som starkast drev att vi skulle skaffa oss
ett en stuga, det började med Hönshuset, och slutade med tillbyggnaden av Ådalen.
Ett minne som fortfarande finns från Skägga är ratten som hänger i ceremonirummet i Rotundan.
Våra tankar finns hos hennes familj, och vi tackar för att vi fått dela många scoutminnen genom åren.