Coronaviruset

21 mars, 2020 av Admin
Uppdaterad information från kårstyrelsen angående coronaviruset Covid-19
 
Hej scouter och föräldrar!
 
Ledare och styrelsemedlemmar hade ett ordinarie möte i onsdag kväll, då vi även diskuterade vår verksamhet i anslutning till vad som nu händer i samhället med coronaviruset. Vi tror att scouting behövs ännu mer just nu, när det händer mycket och det är tufft på många sätt. Vi tror att våra barn och ungdomar behöver en trygg plats i vardagen, när skolor riskerar att stängas och den sociala
kontakten utanför hemmet minskar. Därför har vi beslutat att fortsätta med vår verksamhet, så länge det är möjligt. MEN det kräver en del justeringar och att vi är beredda på att agera med kort varsel om förutsättningarna skulle ändras.
 
Detta gäller just nu:
  • Vår lokal scoutverksamhet fortsätter som vanligt i den mån det går, men enskilda möten kan bli inställda p.g.a. få ledare eller inga scouter.
  • Alla ledare har fått instruktioner om hur de ska hantera hygien och städning extra noga.
  • Alla större sammankomster stoppas. Därför kommer en riskbedömning göras inför varje övernattning enligt Folkhälsomyndighetens mall – Folkhälsomyndigheten har en passande mall.
  • Alla som är sjuka eller har lindriga symtom på luftvägsinfektion måste stanna hemma. Om vi misstänker att en scout är sjuk eller förkyld, kommer vi att skicka hem personen.
  • Vi försöker förlägga så mycket aktiviteter som möjligt utomhus och undvika kontakt mellan scouterna. För de äldre scouterna kan det även bli aktuellt med digitala sammankomster.
  • Scouterna följer utvecklingen noga via Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.
  • Under Scoutnytt på Scoutservice uppdaterar organisationen kontinuerligt, läs den gärna dagligen för att ta del av det senaste. Genom att fortsätta med vår verksamhet så gott det går samt följa den senaste informationen från myndigheter kan vi fortsätta bidra till att barn och unga får en meningsfull fritid, mår bra och känner sig trygga.
 
MVH
Styrelsen i Örnsbergs Scoutkår

Cecilia, Helena, Bella, Anna, Kristian, Lo och Lars