Coronaviruset

15 november, 2021 av Admin

Uppdaterad information från kårstyrelsen angående Covid-19

Hej scouter och föräldrar!

Vi vill börja med att tacka alla för att ni har hjälpt oss att följa riktlinjerna. Verksamheten har varit viktig för alla scouter och ledare och vi är glada att vi har kunnat hålla igång under hela den här tiden.

De flesta restriktionerna har släppt och många av oss vuxna är vaccinerade, men det pågår fortfarande en smittspridning i Stockholm och vi upplever att viruset är närvarande på flera av våra närmsta skolor. Därför behöver vi fortfarande tänka efter en extra gång och vara uppmärksamma på symtom i gruppen.

Detta gäller tills vidare:

  • Vår lokala scoutverksamhet fortsätter som vanligt i den mån det går, men enskilda möten kan bli inställda om många scouter och/eller ledare är sjuka.
  • Alla ledare har fått instruktioner om hur de ska hantera hygien och städning extra noga.
  • Övernattningar och läger kan genomföras, men vi vistas gärna utomhus och håller hygienen.
  • Alla som är sjuka eller har lindriga symtom på luftvägsinfektion måste stanna hemma. Om vi misstänker att en scout är sjuk eller förkyld, kommer vi att skicka hem personen.
  • Vi försöker förlägga så mycket aktiviteter som möjligt utomhus, men kan även vara inomhus när det passar verksamheten bättre.
  • Scouterna följer utvecklingen noga via Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.
  • På Scouternas hemsida uppdaterar organisationen våra rekommendationer kontinuerligt.

Genom att erbjuda vår verksamhet till våra medlemmar kan vi fortsätta bidra till att barn och unga får en meningsfull fritid, mår bra och känner sig trygga.

 

MVH Styrelsen i Örnsbergs Scoutkår

Cecilia, Stefan, Bella, Kristian, Robert, Jojjo, Miranda och Lars