Carl Bjelksjö tilldelades Scouternas stora förtjänstmärke

18 december, 2019 av Admin

Igår på julavslutningen den 17/12–2019 fick vi den stora äran att uppmärksamma en av kårens eldsjälar!
Carl Bjelksjö tilldelades Scouternas stora förtjänstmärke som tilldelas aktiva ledare för synnerligen förtjänstfulla insatser för Scouterna på kårplan. Scouternas stora förtjänstmärke utdelas av Scouterna på förslag från kår eller distrikt.
Ett stort tack till vår Carl för hans enorma engagemang!

Carls motivering lyder som följande:
Under sin tid i kåren har Carl varit verksam vid olika åldersgrupper, både som avdelningsledare och ordinarie ledare. Scouterna sätter högt värde på hans ledarskap och han är en mycket populär ledare. Han har arrangerat flertalet utlandsresor för äventyrar- och utmanarscouter i Örnsbergs Scoutkår och möjliggjort många upplevelser genom sitt engagemang för ungdomarna i kåren.

Under sin tid som kårordförande har Carl lett kåren igenom en kraftig expansion av medlemsantalet, från ca 120 till 380 medlemmar, från 4 avdelningar till nuvarande 10. Carl har även aktivt bidragit till att kåren har fått ett bra utfall av bidragsansökningar som har använts till större materialinköp, upprustning av stugan Ådalen. Dessutom har han drivit EU-projekt för att scouterna ska träffa och genomföra projekt med scoutgrupper utomlands. Carl är dessutom inte rädd för att utmana sina scouter.

Förutom att vara ledare och kårordförande har han varit noga med att introducera och föra vidare kårens traditioner och historia till nya ledare och ungdomar i föreningen. Hans glöd och engagemang har burit kåren framåt och varit viktigt för dess existens.

Carl gör gärna jobbet och har visat på fler sätt att han är mån om våra scouter. Örnsberg Scoutkår hade inte varit där vi är idag, utan Carl Bjelksjö.